•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Farské oznamy na 19. cezročnú nedeľu v roku 2022

 08.08.2022

Farské oznamy na 19. cezročnú nedeľu v  roku 2022

vo farnosti Ružencovej Panny Márie Radoma

č.t.: 0945/462529, email: radoma@abuke.sk, účet: SK46 0900 0000 0050 3069 6013

Pondelok

8.VIII.

Sv. Dominik, kňaz; B

17:30

Radoma

+ Ján a Zuzana Rokytovi, + Ján Verešpej

Utorok

9.VIII.

Sv. Terézia Benedikta od Kríža, panna a mučenica, patrónka Európy; Č

17:30

Okrúhle

ZBP Ivety s rod.

Streda

10.VIII.

Sv. Vavrinec, diakon a mučeník; Č

17:30

Šandal

          

Štvrtok

11.VIII.

Sv. Klára, panna; B

  8:00

Radoma

+ Anna, Juraj, Mária, Juraj Juhasovi

Piatok

12.VIII.

Féria; sv. Jana Františka de Chantal, rehoľníčka; Z, B

17:30

Radoma

+ Ján, Ľudmila a Mária Kačmarovi

Sobota

13.VIII.

Féria; sv. Poncián, pápež a Hipolyt, kňaz, mučeníci; Panny Márie v sobotu; Z, Č, B

 8:00

Okrúhle

Za duše v očistci

Nedeľa

14.VIII.

20. nedeľa v cezročnom období;  Z

  8:00

  9:15

10:30

Okrúhle

Radoma

Šandal

ZBP r. Vandovej

Poď. za rod. Malačinových

Odpustová slávnosť-Za farnosť

Púť do Ružencovej a Biblickej záhrady- v Tyliczy a Muszyne sa uskutoční utorok 16.8.. Hláste sa u mňa. Cena 5€. Deti, ktoré boli pri mne na 1.sv. prijímaní počas troch rokov môjho pôsobenia, ak sa prihlásia, majú to zadarmo.

Stretnutie miništrantov MIKE- sa uskutoční v sobotu 13.8. v Prešove. Program je od 9-15:30.

Futbalový turnaj miništrantov stropkovského dekanátu- sa uskutoční v Breznici 26.8... My môžeme v kategórii 1-7. ročník

Manželské jubilea- 50, 55, 60 a viac si môžu manželské páry pripomenúť v košickej katedrále v nedeľu 23.10. o 15:00. Záujemci sa mi prihláste do 10. septembra.

Púť mužov- v Gaboltove sa uskutoční 21.8..

Ohlášky: Juraj Kurilla, syn rodičov Cyrila a Valérie r. Bilej, nar. vo Svidníku, býv. v Beňadikovciach a Lýdia Pavluvová, dcéra rodičov Jána a Anny r. Vaňkovej, nar.vo Svidníku, býv. v Stročíne. 2x

Milodary:

1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár