•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Podmienky vyplacania dividend a dividendy 2018 (3.12.2018)

 03.12.2018

Podmienky vyplacania dividend

Výbor Pozemkového spoločenstva DIEL Radoma na svojom zasadnutí 2.12.2018 odsúhlasil, že bude vyplatených 16.600,-€ ako podiel na zisku za obdobie činnosti terajšieho výboru kľúčom 100€ za 1 ha podielu za celé obdobie + 10€ za 1ha podielu za každý z  r. 2015-2018 vtedy ak podielnik nekupoval palivové drevo od spoločenstva podľa týchto podmienok:

Výška podielu sa započítava k termínu konania ostatného Valného zhromaždenia teda k 28.5.2018.

Podiely sa budú vyplácať iba osobe, na ktorej meno je podiel, teda ani rodinným príslušníkom s výnimkou zákonných zástupcov /rodičov/ maloletých.

Na základe predloženého platného Občianského preukazu.

Plné moci sa neuznávajú!

Peniaze budú vyplatené osobne dňa 8.12.2018 na stretnutí podielnikov Pozemkového spoločenstva DIEL Radoma.

Nevyzdvihnuté peniaze budú zasielané poštovou poukážkou na adresu podielnika nasledujúci týždeň. Poštovné bude z poukazovanej sumy odpočítané.

Čiastky do 10€ budú vyplácané osobne u pokladníka Spoločenstva, v prípade požiadavky môžu byť zaslané poštou, poštovné bude odpočítané a budú posielané po vyplatení a poslaní vyšších podielov.

V prípade, že podiel bol odpredaný, darovaný a pod.  inej osobe bez ponuky na odkúpenie Pozemkovému spoločenstvu /nesúlad so zákonom/,  podiely budú vyplatené buď pôvodnému vlastníkovi, prípadne podľa vyjadrenia Prokuratúry alebo inej oprávnenej inštitúcie, ktorá potvrdí alebo zamietne zmenu vlastníka.

Tomášovi Kačmárovi bude výplata podielov pozdržaná po správoplatnenie Rozsudku v súdnom spore s Pozemkovým spoločenstvom a podiely mu budú potom vyplatené alebo bude upravená výška dĺžnej čiastky Pozemkovému spoločenstvu.

Všetky uvedené podmienky budú podrobne  vysvetlené na stretnutí podielnikov.

                                                                                              Výbor PS DIEL Radoma

(Dokumenty vo formáte na tlač nájdete v sekcii Urbariát podzložka Správy za rok 20xx)PODIEL ZO ZISKU

Pozemkového spoločenstva DIEL urbárska spoločnosť Radoma za roky 2014– 2018

100€/ha + 10€/ha ročne za nekupovanie dreva

(klikni na obrazok pre plné zobrazenie podielu zo zisku)1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár